Spletna stran učiteljice Marijane Fidel.
 

TIT 7

ELEKTRIKA

UVOD V ELEKTRIKO

 1. Preberite prosojnice in naredite zapiske v zvezek.   ELEKTRIKA 1. del
 2. Rešite naloge v delovnem zvezku, str.19, 1. naloga in str. 20, 1. naloga.

ELEKTRIKA 2. del

 1. Preberite prosojnice in naredite zapiske v zvezek. ELEKTRIKA 2. DEL
 2. Reši naloge na prosojnicah. Po e-pošti pošlji slike.

ELETRIČNA VEZJA IN in ALI

 1. Preglejte si rešitve 1. domače naloge. Rešitve DZ str. 19
 2. Preberite snov na prosojnicah: ELEKTRIČNA VEZJA IN_ALI
 3. V zvezek rešite naloge.
 4. Povezava do spletne aplikacije za sestavo vezij:
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_sl.html

ELETRIČNA VEZJA Z ELEKTROMOTORJEM

 1. Gradivo: Električna vezja z elektromotorjem
 2. Prepišite snov in rešite naloge.

VEZJA Z MENJALNIM STIKALOM

 1. Učna snov: VEZJA Z MENJALNIM STIKALOM

     

ELEKTRIKA – PREVERJANJE ZNANJA

 1. Rešite preverjanje znanja:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67I8T96ZEuuvwR-3usa_CtwZR2vVujC_sH0r5dXWtJzZtPA/viewform?usp=sf_link