MAT 7 2019/20

ŠOLSKO LETO 2019/20

ŠTIRIKOTNIKI

PONEDELJEK, 1. 6. 2020: PRAVOKOTNIK IN KVADRAT

 1. Prepišite snov: PRAVOKOTNIK IN KVADRAT
 2. Domača naloga v učbeniku (glej prosojnice).

TOREK, 26. 5. 2020: PARALELOGRAM 

 1. Do petka opravite nalogo po navodilih: PARALELOGRAM_SODELOVALNO UČENJE
 2. Potrudite se in snov razložite natančno.

PONEDELJEK, 25. 5. 2020: NAČRTOVANJE TRAPEZA

 1. Prepišite snov: ENAKOKRAKI TRAPEZ
 2. Zapišite rešen primer (od 4:51 minute naprej): https://www.youtube.com/watch?v=f3E2D_Stqo4
 3. Narišite trapez: Učbenik, str. 143/4.
 4. Domača naloga: Učbenik, str. 144/4. c, č in d

PETEK, 22. 5. 2020: TRAPEZ

 1. Prepišite snov: TRAPEZ
 2. Rešen primer: Učbenik, str. 142/1. in 2.
 3. Domača naloga: Učbenik, str. 144/2. in 3.b,c,č.

ČETRTEK: ŠPORTNI DAN

TOREK, 19. 5. 2020: NAČRTOVANJE ŠTIRIKOTNIKOV

 1. Načrtovanje štirikotnikov: https://youtu.be/y7_ApNEoV3k
 2. Postopek načrtovanja (rešeni primeri): https://youtu.be/NpkvnxjVeLo
 3. Domača naloga: Učbenik, str. 140 / 2. a, b in c.

PONEDELJEK, 18. 5. 2020: RAČUNANJE KOTOV ŠTIRIKOTNIKA

 1. Računanje kotov štirikotnika: https://youtu.be/xicwyrcab6A
 2. Domača naloga: KOTI ŠTIRIKOTNIKA UL

PETEK, 15. 5. 2020: KOTI ŠTIRIKOTNIKA

 1. Koti štirikotnika: KOTI ŠTIRIKOTNIKA

ČETRTEK, 14. 5. 2020

 1. Ustno ocenjevanje

TOREK, 12. 5. 2020: ŠTIRIKOTNIKI

 1. Prepišite današnjo snov: ŠTIRIKOTNIKI
 2. Rešite učni list: ŠTIRIKOTNIKI UL

PONEDELJEK, 11. 5. 2020: UTRJEVANJE ZNANJA O TRIKOTNIKIH

 1. Rešite utrjevanje znanja v Učbeniku, str. 136.
 2. Pri 1. nalogi narišite podoben trikotnik v zvezek.

TRIKOTNIKI

PETEK, 8. 5. 2020: PREVERJANJE ZNANJA: TRIKOTNIKI

 1. Videokonferenca Zoom ob 11.uri.
 2. Naloge za utrjevanje znanja o trikotnikih: UTRJEVANJE ZNANJA TRIKOTNIKI

ČETRTEK, 7. 5. 2020: TEŽIŠČE IN TEŽIŠČNICE

 1.  Učna snov: Težiščnice in težišče (https://youtu.be/5m9zl5diqEs)
 2. Domača naloga: Učbenik, str. 135/6bc in 7a

TOREK, 5. 5. 2020: OČRTANA IN VČRTANA KROŽNICA

 1. Danes bomo utrjevali znanje o očrtani in včrtani krožnici.
 2. Oglejte si videoposnetek in zapišite v zvezek: https://youtu.be/riwgYdSOVjQ
 3. Domača naloga: Učbenik, str. 131/ 5b, 7a in 9.naloga.
 4. Domača naloga: Učbenik, str. 133/ 6b.

PONEDELJEK, 4. 5. 2020: VČRTANA KROŽNICA

 1. Rešite nalogo na levi strani: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/768/index.html
 2. V zvezek zapišite naslov TRIKOTNIKU VČRTANA KROŽNICA in preberite snov na str. 132 v učbeniku.
 3. Prepišite snov: Trikotniku včrtana krožnica
 4. Načrtovanje včrtane krožnice: https://youtu.be/GJNJ-XwcFDs
 5. Domača naloga: Učbenik, str. 133/ 3., 4b in 4č.

PETEK, 24. 4. 2020

NARAVOSLOVNI DAN

ČETRTEK, 23. 4. 2020: OČRTANA KROŽNICA

 1. Trikotniku očrtana krožnica:TRIKOTNIKU OČRTANA KROŽNICA
 2. Postopek načrtovanja: https://youtu.be/SyIBrPHwugI
 3. Domača naloga: OČRTANA KROŽNICA DN

TOREK, 21. 4. 2020: VIŠINE IN VIŠINSKA TOČKA

 1. Učna snov: VIŠINA TRIKOTNIKA – težji primeri.

PONEDELJEK, 20. 4. 2020: VIŠINA TRIKOTNIKA

 1. Učna snov: VIŠINA TRIKOTNIKA
 2. Domača naloga: VIŠINA TRIKOTNIKA NALOGE
 3. Domača naloga: Učbenik, str. 128/5.a in b.

PETEK, 17. 4. 2020: NAČRTOVANJE TRIKOTNIKOV

 1. Utrjevanje znanja: NAČRTOVANJE TRIKOTNIKOV UL

      ROK ODDAJE: ponedeljek, 20. 4. 2020

ČETRTEK, 16. 4. 2020: NAČRTOVANJE TRIKOTNIKOV (KSK, SSK)

 1. V zvezek prepišite učno snov: Načrtovanje trikotnikov (YouTube)
 2. Domača naloga: Učbenik, str. 126, naloge:  4.a,b   ter   5.a,b,c

      ROK ODDAJE: petek, 17. 4. 2020

TOREK, 14. 4. 2020: NAČRTOVANJE TRIKOTNIKOV (SSS, SKS)

1. del (Zapišite v zvezek): https://youtu.be/fHgrYRREfFw
2. del (Narišite v zvezek): https://youtu.be/q7WDz09fA0A
Domača naloga: Učbenik, str. 126, naloge: 2. a), c) ter 3.a).

PETEK,  10. 4. 2020: RAČUNANJE KOTOV TRIKOTNIKA

 1. Preverite rešitve naloge o kotih U, str.122/1. in 2.a-c: REŠITVE
 2. Rešite učni list: Koti v trikotniku UL

TOREK, 7. 4. 2020: KOTI TRIKOTNIKA

 1. Računanje kotov v trikotniku (Youtube kanal učiteljice).

PONEDELJEK, 6. 4. 2020: KOTI TRIKOTNIKA

 1. Koti v trikotniku razlaga (YouTube).

PETEK, 3. 4. 2020: KOTI TRIKOTNIKA

Ura aktivnosti_KOTI V TRIKOTNIKU

ČETRTEK, 2. 4. 2020: VRSTE TRIKOTNIKOV

 1. Učna snov: VRSTE TRIKOTNIKOV    ali    VRSTE TRIKOTNIKOV (PDF)
 2. Domača naloga: UČNI LIST
 3. SNOV SE JE TREBA TEMELJITO NAUČITI, saj je zelo pomembna pri načrtovanju trikotnikov.
 4. REŠITVE NALOGE: Vrste trikotnikov REŠITVE DN

ROK ODDAJE: petek, 3. 4. 2020

TOREK, 31. 3. 2020: OPIS TRIKOTNIKA

 1. Učna snov: OPIS TRIKOTNIKA
 2. Oglej si posnetek (DO 5:50):
 3. Domača naloga: Rešite naloge na prosojnicah. Učbenik, str. 119/ 5.naloga.
 4. Nauči se snov. Znanje bomo preverili v četrtek.
 5. REŠITVE DOMAČE NALOGE: REŠITVE OPIS TRIKOTNIKA

ROK ODDAJE: četrtek, 2. 4. 2020

OBDELAVA PODATKOV

PONEDELJEK, 30. 3. 2020: KOMBINATORIČNO DREVO

 1. Učna snov: KOMBINATORIKA   ali    KOMBINATORIKA (PDF)
 2. Rešite naloge v e-učbeniku in 3.nalogo v učbeniku na strani 201.
 3. Rešitve naloge: kOMBINATORIKA REŠITVE

ROK ODDAJE: torek, 31. 3. 2020

PETEK, 27. 3. 2020: MATEMATIČNI PROBLEMI

 1. Učna snov: Uporabne naloge o aritmetični sredini
 2. Rešite naloge 4. in 5. na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/779/index4.html
 3. Rešite DOMAČO NALOGO.

ROK ODDAJE: ponedeljek, 30. 3. 2020

ČETRTEK, 26. 3. 2020: ARITMETIČNA SREDINA

 1. Nova snov na prosojnicah: POVPREČNA VREDNOST
 2. Naloge na učnem listu: 3., 14a, 15.

ROK ODDAJE: petek, 27. 3. 2020

TOREK, 24. 3. 2020: UTRJEVANJE ZNANJA (OBDELAVA PODATKOV)

 1. Pregled rešitev naloge:
 2. Reši naloge na UČNEM LISTU.

 ROK ODDAJE: četrtek, 26. 3. 2020

PONEDELJEK, 23. 3. 2020: MEDSEBOJNO ODVISNE KOLIČINE

 1. Pregled rešitev: REŠITVE Krožni diagram
 2. Utrjevanje znanja – KOORDINATNA MREŽA. Rešite nalogi 1. in 2.
 3. MEDSEBOJNO ODVISNE KOLIČINE (PPT)
 4. MEDSEBOJNO ODVISNE KOLIČINE (PDF)
 5. Reši naloge naloge na učnih listih, str. 115 – 117.

ROK ODDAJE: torek, 24. 3. 2020 do 15h.

PETEK, 19. 3. 2020: KROŽNI DIAGRAM

 1. Pregled rešitev:  REŠITVE_Bločni diagram
 2. Prepišite snov v zvezek.    KROŽNI DIAGRAM
 3. Rešite naloge na učnih listih, str. 107 – 109.

ČETRTEK, 18. 3. 2020: BLOČNI IN STOLPČNI DIAGRAM

Prepišite snov v zvezek in rešite naloge na učnih listih.

PONEDELJEK, 16. 3. 2020: UTRJEVANJE ZNANJA (ODSTOTKI)

Delo na daljavo:

 1. Rešite učni list Ali si že mojster?, ki je namenjen utrjevanju znanja o odstotkih.
 2. Datum oddaje [sprememba dogovora] je torek, 17. 3. 2020, do 24.00.
 3. V sredo, 18. 3. 2020, bodo objavljene rešitve.
 4. Preglejte učni list po rešitvah, popravke označite z rdečim pisalom. Sliko izdelka mi pošljete po e-pošti.

ODSTOTKI

 1. Odstotki – uvod
 2. Računanje odstotkov 1.del UČNI LIST
 3. Računanje z odstotki VAJE

UČNE VSEBINE PRI POUKU MATEMATIKE V 7. RAZREDU V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 1. NARAVNA ŠTEVILA
 2. ULOMKI
 3. RAČUNSKE OPERACIJE Z ULOMKI
 4. PRESLIKAVE
 5. TRIKOTNIKI IN ŠTIRIKOTNIKI
 6. OBSEGI IN PLOŠČINE LIKOV
 7. ODSTOTKI
 8. FUNKCIJE
 9. OBDELAVA PODATKOV