MAT 8

RAČUNANJE Z RACIONALNIMI ŠTEVILI

TOREK, 20. 10. 2020: IZRAZI Z RACIONALNIM ŠTEVILI
1. Prepišite rešene primere.
2. Rešite domačo nalogo in jo oddajte v spletni učilnici.