Dnevi dejavnosti

DNEVI DEJAVNOSTI v šolskem letu 2019/2020

 

Dan dejavnosti Razred Čas izvedbe Kraj Vodja
Kali 6. – 9. oktober 2019 OŠ Pregarje Marijana Fidel
Rudnik živega srebra Idrija 1. – 9. november 2019 OŠ Pregarje

M. Fidel,

M. Maljevac

Obisk srednje grafične in medijske šole Ljubljana 4. – 9. december 2019 OŠ Pregarje

M. Fidel,

M. Maljevac

Izdelava okraskov in voščilnic 6. – 9. december 2019 OŠ Podgrad Marijana Fidel
Novoletne delavnice s starši in evakuacija 5. – 9. Prvi teden decembra 2019 OŠ Kuteževo Marijana Fidel, Stanka Benigar
Plavanje (prestavljeno) 1. – 9. januar 2020 OŠ Pregarje

M. Fidel,

M. Maljevac

Gozdarski tehniški dan 5. – 9. januar 2020 OŠ Kuteževo, Postojna Marijana Fidel
Dan Zemlje (na daljavo) 6. – 9. 22. april 2020 OŠ Kuteževo Marijana Fidel
Igrače iz lesa (Izdelek iz naravnih materialov: na daljavo) 6.r april 2020 OŠ Kuteževo Marijana Fidel
Ogled proizvodnje 6. – 9. april 2020 OŠ Podgrad Marijana Fidel
Zaščita lesa 6. – 9. maj 2020 OŠ Podgrad Marijana Fidel

Izdelek iz lesa (na daljavo)

 

1. – 9. maj 2020 OŠ Pregarje

M. Fidel,

T. Jagodnik

Letala iz balze 6. – 9. junij 2019 OŠ Jelšane Marijana Fidel