FIZIKA 9

TOREK, 19. 5. 2020

 1. Preberite snov v učbeniku, str. 125 in 126. in naredite zapiske:
 2. Zapišite snov Zaporedna vezava porabnikov: https://www.youtube.com/watch?v=17lvANHSbuc

 

ČETRTEK, 14. 5. 2020

 1. Rešite naloge: Rešite v DZ str. 84/8. naloga

TOREK, 12. 5. 2020

 1. Rešite naloge: Rešite v DZ str. 84/6. in 7. naloga

 

 

ČETRTEK, 7. 5. 2020

 1. Prepišite snov in rešite domačo nalogo: Ohmov zakon računske vaje

 

TOREK, 5. 5. 2020

 1. Preberite snov v učbeniku na straneh 121 in 122.
 2. Prepišite snov: OHMOV ZAKON
 3. Oglejte si poskus in ga opišite v nekaj stavkih: https://www.youtube.com/watch?v=KLzaovLYlP0&feature=emb_logo

 

 

ČETRTEK, 23. 4. 2020

 1.  Električni tok in napetost (učni list poslan po e-pošti).

 

TOREK, 21. 4. 2020

 1. Prepišite snov in rešite naloge na prosojnicah: ELEKTRIČNA NAPETOST

 

 

ČETRTEK, 16. 4. 2020

 1. Na prosojnicah preverite, ali ste pravilno zapisali, kakšna je vloga varovalke in kako nastane kratek stik.
 2. Prepišite snov Učinki električnega toka: UČINKI ELEKTRIČNEGA TOKA

     Rok oddaje: torek, 21. 4. 2020

 

TOREK, 14. 4. 2020

 1. V zvezek zapišite, kaj pomeni kratek stik. (https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index4.html)
 2. Kakšna je vloga varovalke?
 3. Katere so nevarnosti električnega toka? (https://eucbeniki.sio.si/fizika9/190/index5.html)

     Rok oddaje: četrtek, 16. 4. 2020

 

 

TOREK, 7. 4. 2020

 1. Prepišite snov na prosojnicah (poskusov ni treba, prav tako ne snovi o ploščatem kondenzatorju): ELEKTRIČNI TOK 1. DEL
 2. Rešite nalogi 4. in 5. v delovnem zvezku (str. 72) .

 

 

ČETRTEK, 2. 4. 2020

 1. V zvezek prepišite snov: ELEKTRIČNI KROG

 

TOREK, 31. 3. 2020

 1. Snov: ELEKRTIČNI NABOJ IN ELEKTRIČNA SILA
 2. Oglejte si video:
 3. Rešite naloge v delovnem zvezku, str. 102.

 

ELEKTRIKA